Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Kontakt til Familiefokus
Ring, skriv eller mail til FamilieFokus – når du tid og behov for mere information:

FamilieFokus ved Lone Wolff-Jacobsen

Postadresse og privatpraksis:

Blegstræde 17

4300 Holbæk

Telefon: 26 28 13 80

Mail: lwj@familiefokus.dk