Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Facts om Familiefokus
FamilieFokus blev etableret 1. januar 2003, og har siden løst mere end 100 familiebehandlingsopgaver, supervisions- og konsulentopgaver for mange kommuner – overalt på Sjælland

Lone Wolff-Jacobsen er stifter af FamilieFokus og har i en årrække forud arbejdet som sagsbehandler og gruppeleder inden for børne- og familie-området i kommuner.

Siden 1991 har Lone Wolff-Jacobsen specialiseret sig inden for familiebehandling og arbejdet i kommunale familiebehandlingsinstitutioner-hvor opgaverne primært har været terapeutiske samtaler og familieaktiviteter med enkeltpersoner, par og familier med børn.

Lone Wolff-Jacobsen har gennemført en omfattende efteruddannelse med bl.a. et 4 årigt uddannelses- og supervisionsforløb, inden for den systemiske referenceramme under ledelse af psykolog Pia Laursen og desuden en efter-og behandleruddannelse med fokus på spædbørnsfamilier og fødselsproblemer.

Lone Wolff-Jacobsen har løbende deltaget og undervist på kurser og work-shops i familiebehandlingstemaer, herunder på Danmarks Pædagogiske Højskole, Danmarks Forvaltningshøjskole og Institut for Kompetence-udvikling.

”Det er erfaringen, som gør forskellen”