Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Rådgivning til kommuner
FamilieFokus gennemfører behandlingsforløb og konsulentopgaver til kommuner

Familiebehandlingen foregår i kommunens lokaler og aftales konkret med familiens sagsbehandler

Nogle udpluk af udtalelser fra brugere af FamilieFokus:

” I mine mange års erfaring som socialrådgiver og faglig leder, er familieterapeut Lone Wolff-Jacobsen den første person, der har skabt forandringer i familier på 3 måneder. Det virker og forældrene er begejstret for samarbejdet og resultaterne heraf ”.
Karin Holst - tidl. Faglig leder i Egedal Kommune.

”Jeg er blevet mere tydelig i min kommunikation med børnene og kan identificere de situationer, hvor jeg skal ”stoppe” og/eller støtte min datter. Jeg ser børnene på hver deres alderstrin og udvikling – og giver dem plads til at reagere på skiftene mellem mor og far”.
Mor til 2 børn på 3 og 5 år, hvor datteren på 5 år var den henvisende årsag til behandlingen.

”Vi forstod pludselig, hvor vigtig det er at holde sammen som forældre, og vi har genfundet troen på, at det her skal vi nok klare sammen”.
Forældre til 4 børn, hvoraf drengen på 8 år var den henvisende årsag til behandlingen.

”Vi er blevet en enhed som forældre og vores datter er blevet rolig. Vi er blevet bedre til at ”se” hinanden og har fået det rart i huset. Familiebehandlingen har givet os troen på, at vi har skabt varige forandringer”.
Forældre til 2 børn, hvoraf pigen på 10 år var den henvisende årsag til behandlingen.

”Vi er blevet tydelige i vores roller og kommunikationen, og det har skabt struktur og rammer i dagligdagen. Familiebehandlingen har givet stor indsigt, der igen har givet input til anderledes tænkning og handling.”
Forældre til 3 børn, hvoraf drengen på 12 år var den henvisende årsag til behandlingen.

”Jeg er blevet en grænsesættende, omsorgsfuld, handlekraftig og nærværende mor. Jeg tilgodeser nu børnenes behov frem for mine egne og lytter og anerkender deres følelser.
Familiebehandlingen har ”reddet” min familie fra at gå i opløsning og vist mig viljen til at blive en ”supermor”.”
Mor til 2 børn, hvoraf drengen på13 år var den henvisende årsag til behandlingen.

”Vi har fået ”førertrøjen” på og blevet enige som forældre – Vi har opnået større harmoni med respekt, forståelse og tolerance.
Familiebehandlingen har været rigtig godt og reddet ”livet” i vores familie.

Forældre til pige på 16 år.