Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Proces
- skaber resultater i familien på 3 mdr.

Hvorfor FamilieFokus metoden - og hvilke fordele?

den giver resultater på kort tid
den sikrer, at familien inddrages og medvirker i sin helhed
den forudsætter, at møder med børnene sker i ”nuet” i relation til deres forældre
den indebærer, at møder med børnene sker i ”øjenhøjde” ved at forældrene foretager sig noget sammen med børnene
den betyder, at evalueringen bliver konkret, synlig og aktuel
og den har den store fordel, at metoden kan anvendes til alle kategorier af familier - fra socialt udsatte familier til ressourcestærke familier med afgrænsede problemstillinger i forhold til deres børn

Familien får en afsluttende rapport, der er beskrivende med bl.a. de redskaber, der har været forandringsgivende, og som derved kan anvendes som ”værktøjskasse”

Sagsbehandleren får en tilsvarende rapport, der kan anvendes til en videre handleplan i.h.t.Lov om Social Service