Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Konsulentopgaver

FamilieFokus tilbyder at løse konsulentopgaver inden for disse områder:
Støttende samvær mellem forældre og deres anbragte børn
Supervision til sagsbehandlere, familiekonsulenter og sundhedsplejersker
Supervision til plejeforældre/opholdssteder
Undervisning i temaer indenfor familiebehandling