Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Afdækning af familieressourcerne
FamilieFokus tilbyder observation og beskrivelse af samspillet mellem familiemedlemmerne

Afdækningen udføres som samtaler og familieaktiviteter.

Formålet med afdækningen er:
at beskrive familiens ressourcer
at sagsbehandleren kan vurdere og beslutte hvilke støtteforanstaltninger familien/barnet har brug for

Situationer, hvor afdækning er løsningen
I de situationer, hvor sagsbehandleren er usikker på om forældrenes ændrede relation kan skabe de nødvendige forandringer i barnets adfærd/indlæring

FamilieFokus vil kunne anbefale at barnet eksempelvis kunne udredes nærmere ved en Psykologisk undersøgelse eller afklaring i børnepsykiatrisk regi

Afdækningen indeholder:
forældre – barn relationen
familiemønstre
netværksmøde med forældrene og det professionelle netværk