Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Familiebehandling
- forbedrer børn og unges trivsel

FamilieFokus tilbyder familiebehandling af børn og forældre, som har sociale eller psykiske problemer internt i familien, i forhold til daginstitutionen, skolen eller det omgivende miljø.
Behandlingerne udføres som samtaler og familieaktiviteter.

Formålet med familiebehandling er:
at støtte forældrene i at ændre relationerne til deres barn for derigennem at nå deres mål
at motivere forældrene til at flytte fokus fra barnet til dem selv
at forældrene får ny opmærksomhed på barnets signaler
at give forældrene mulighed for at få indlevelse og at arbejde med tydelighed, beslutning, valg og struktur
at forsyne forældrene med værktøjer til konfliktløsning

Situationer, hvor familiebehandling er løsningen:
børns manglende koncentration i skole og institution
unge, der ikke vil gå i skole eller forlader hjemmet
skilsmisse-/samværsproblemer
sociale eller psykiske vanskeligheder f.eks. angst, depression og efterfødselsreaktioner
vanskeligheder under graviditet/tilknytning til det spæde barn
akutte kriser

Familiebehandlingen indeholder:
visitationssamtale med familie og sagsbehandler
familiebehandlingen indledes med observation af samspillet mellem familiemedlemmerne og kortlægning af forældrenes mål for forandringen, hvorefter behandlingen iværksættes med:
ugentlige samtaler og familieaktiviteter i et 3 måneders forløb med netværksmøde efter behov
evaluering af familiebehandlingen, og
rapport af behandlingsforløbet

I hele forløbet har familien fri telefonisk/mailkontakt til familieterapeuten efter behov.

Efter afslutning af familiebehandlingen kan der aftales individuelle opfølgningsforløb.