Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Værdigrundlag for FamilieFokus

Familiebehandling er:
at skabe forandringer i relationerne mellem forældre og børn

Den professionelle tilgang er:
den systemiske referenceramme, hvor menneskesynet er en anerkendende tilgang, og
at tænke i relationer – og ikke hvad der findes inden i et menneske – men hvad der findes / sker mellem mennesker
at familien udgør en helhed, hvor alle påvirker alle, og hvor relationerne er vigtigere end de individuelle egenskaber
at vi som behandlere er med i relationen – uden selv at kunne forandre – men at kunne igangsætte en forandringsproces
at alting bevæger sig – mennesket lærer hele tiden nyt – tilegner sig hele tiden viden.

Ingen tilstande – ingen stilstande.

Der er altid bevægelse – Spørgsmålet er at se denne bevægelse