Velkommen

Værdigrundlag
Familiebehandling

Afdækning

Konsulentopgaver
Proces
Rådgivning til kommuner
Rådgivning til private
Familiefokus
Kontakt

Velkommen til FamilieFokus
- et tilbud om udvikling af familien

  FamilieFokus
forebygger familieadskillelser
forbedrer børn og unges trivsel
reducerer anbringelser af børn og unge
forebygger efterfødselsreaktioner
skaber resultater i familien på 3 mdr.